Opće odredbe

1. UVJETI I OPĆE ODREDBE

1.1. Svi podaci na Internet stranici www.urarstvo-masodi.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Prodavatelj ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, jamstva, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.urarstvo-masodi.hr i online kupnje.

1.2. U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju slijedeće značenje:

  • Internetska stranica: označava internetsku stranicu www.urarstvomasodi.hr  
  • Prodavatelj: trgovačko društvo Masodi j.d.o.o.,Pakoštanska 5,10000 Zagreb
  • Kupac: osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke  i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.urarstvo-masodi.hr 
  • Korisnik označava svaku osobu, pravnu ili fizičku, koja pristupa internetskim stranicama ili koja je, na temelju dodijeljenog korisničkog imena i zaporke ovlaštena za kupnju proizvoda na internetskim stranicama www.urarstvo-masodi.hr 
  • Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.urarstvomasodi.hr  
  • Usluga internetske trgovine je usluga koja omogućuje Korisnicima kupnju proizvoda i usluga putem internetskih stranica www.urarstvomasodi.hr  
  • Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na www.urarstvomasodi.hr , a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

1.3 Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoća vezane za Opće uvjete, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: infourarstvomasodi@gmail.com  

1.4. Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda ili usluge, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Proizvoda ili usluge od strane Kupca.

1.5. Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o obveznim odnosima te zajedno sa podacima objavljenim na Internet stranici www.urarstvomasodi.hr i predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 57. Zakonom o zaštiti potrošača. Korištenjem www.urarstvomasodi.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete.

1.6. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili kao imate manje od 18 godina, molimo Vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1. Korisnik se obavezuje da neće koristiti internetsku stranicu www.urarstvomasodi.hr na bilo koji način koji nije u skladu sa propisima u RH. Korisnik se obavezuje da se neće reklamirati putem stranice www.urarstvomasodi.hr ili tražiti od bilo koje drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod ili uslugu. Korisnik neće koristit internetsku stranicu za predstavljane u cilju vlastite promocije ili za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima. Korisnik se obavezuje da neće obavljati bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju, kao i prenositi ili distribuirati bilo kakav nelegalan sadržaj. Korisnik se obavezuje da neće mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internetskoj stranici. Kupac se obavezuje da neće unositi ili distribuirati bilo kakve sadržaje koji su protivni propisima,kao i bilo kakve nelegalan software, viruse, spyware, trojane i slično. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati, prenositi ili razmjenjivati informacije za koje zna ili naslućuje da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. Korisnik se obavezuje da neće prenositi ili razmjenjivati sadržaje koji su zaštićeni autorskim i drugim pravima trećih osoba.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani. Fotografije prikazane na www.urarstvomasodi.hr samo su ilustrativne prirode. Fotografije, tekstovi, te ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelj zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta, te ostalog objavljenog materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

2.3 Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj Internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4. Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja Internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske stranice.

2.5. Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.

2.6. Prodavatelj zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj Internetske stranice, ukine Internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7. Prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.

2.9. Prodavatelj zadržava pravo da IP adresama (Korisnicima), s kojih se izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup Internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10. Prodavatelj ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskoj stranici.

2.11. Svi sadržaji, podatci i informacije objavljeni na Internetskoj stranici, uključeno sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućih prava i pružatelja usluge.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

3.1. Prije pristupa određenim sadržajima, korisnici će biti obvezni dati Pružatelju usluga svoje osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.

3.2. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, naziv tvrtke, e-mail adresa, kontakt telefon i sl.). Društvo Masodi j.d.o.o. kao Prodavatelj Internet stranice je predan zaštiti vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Molimo vas, pročitajte ove Opće uvjete kako biste lakše razumjeli koje podatke prikupljamo od vas i kako koristimo te podatke.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu infourarstvomasodi@gmail.com 

3.3. Prodavatelj prikuplja slijedeće osobne podatke o ispitanicima na Internetskoj stranici: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa.
 
3.4. Smatra se da označavanjem odgovarajuće kućice na internetskim stranicama Korisnik pristaje na postupak prikupljanja, korištenja, obrade i prenošenja osobnih podataka potrebnih za korištenje internetskih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
– suglasnost da društvo Masodi j.d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati predane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećim osobama isključivo u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i Pružatelja usluge, kao i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva Korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Pružatelja usluge na zadovoljstvo korisnika;

3.5. Prodavatelj će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno, i to za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena, osobne podatke će uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

3.6. Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava, ukoliko će biti potrebno radi navedenih razloga.

3.7. Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu razinu administrativne, tehničke i fizičke zaštitu, kako bi se onemogućio neovlašteni pristup, korištenje, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojemu mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

3.8. Pružatelj usluga će omogućiti Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

3.9. Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka, upućuje ih se da kontaktiraju Pružatelja usluga.

3.10. Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Pružatelj usluga će takve podatke ukloniti, što može imati za posljedicu ograničavanje pristupa određenim sadržajima na internetskim stranicama.

3.11. Korisnik jamči da su podatci koje je priložio potpuni i točni.

4. ONLINE KUPOVINA I REGISTRACIJA KORISNIKA

4.1. Prilikom prve narudžbe Proizvoda ili usluge putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici www.urarstvomasodi.hr . Korisnik Internet stranice www.urarstvomasodi.hr dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke i dozvoliti Pružatelju usluga korištenje takvih osobnih podataka.

4.2. Usluga internetske trgovine je dostupna isključivo registriranim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.

4.3.  Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.

4.4. Registracijom korisnik potvrđuje: Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete. Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka te da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprečavanja eventualnih zlouporaba nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na E-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.
Registrirani Korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svog korisničkog imena i/ili lozinke, odgovoran je za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka kada obavijesti Pružatelja usluge o sumnji u neautorizirano korištenje. Prijavu možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresi infourarstvomasodi@gmail.com
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

4.5. Korisnik pristaje kupnju izvršiti tako da proizvode i usluge dostupne putem internetske trgovine bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja zaslona na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s onima kakvima ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

4.6. Proizvod ili usluga se smatraju naručenim u trenutku kada Korisnik završi cijeli proces narudžbe.

4.7. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Korisnika te ga o tome obavijestiti. Korisniku će se ponuditi mogućnost otkazivanja narudžbe i povrata uplaćenog iznosa ili zamjene proizvoda nekim drugim, po njegovom izboru.

5. CIJENE PROIZVODA

5.1. Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj može odrediti određene popuste na kupnju putem internetske trgovine koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje. Navedeni popusti se neće odnositi na proizvode čija je cijena već označena kao snižena.

5.2. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će prodavatelj obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv način.

5.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.

5.4. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.

5.5. U slučaju tehničke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost naručenog proizvoda, prodavatelj zadržava pravo da ne isporuči naručeni proizvod i o tome će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naručeni proizvod, plaćeni iznos će mu biti vraćen u roku od četiri radna dana.
5.6. Cijena dostave kupljenih proizvoda u Republici Hrvatskoj je uključena u cijenu proizvoda. Dostava prema zemljama Europske Unije naplaćuje se prema važećem cjeniku odabrane kurirske službe.

6. NAČINI PLAĆANJA PROIZVODA 

6.1. Nakon narudžbe, Korisnik će putem elektronske pošte primiti ponudu koja će uključivati sve potrebne podatke za plaćanje i dostavu proizvoda.

6.2. Korisnik može platiti naručene proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njih biti zatraženo na Internetskoj stranici:
      – uplatom na žiro račun Pružatelja usluge;.
      – kreditnim karticama kartičarskih kuća s kojima Pružatelj usluge surađuje ili
      – pouzećem.

7. JAMSTVO I SERVISI

7.1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.urarstvomasodi.hr Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom ili uslugom.

7.2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog Proizvoda nalaze se u jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

7.3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju može podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu E-mail adresu i/ili adresu sjedišta Prodavatelja ili u neki od ovlaštenih servisa koji su jasno naznačeni na jamstvenom listu isporučenim uz kupljeni proizvod.

9. REZERVACIJA PROIZVODA

9.1. Proizvod ili usluga koju Korisnik stavi u košaricu nije rezervirana. Proizvod ili usluga su rezervirani i kupljeni tek nakon potvrde plaćanja od strane Korisnika.

9.2. Postoji mogućnost da tijekom razdoblja između stavljanja proizvoda u košaricu i potvrde plaćanja naručeni proizvod više nije dostupan, o čemu će Korisnik biti obaviješten. 
10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA-POTROŠAČA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA OD STRANE KORISNIKA

10.1. Korisnik-potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

10.2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 10.1. ovoga članka započinje teći od dana kada je Korisniku-potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika-potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

10.3. Korisnik-potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem elektronske ili obične pošte.

10.4. Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku-potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

10.5. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

10.6. Iskoristi li Korisnik-potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je od Korisnika-potrošača zaprimio povrat kupljenog proizvod sukladno navedenim odredbama ovog članka, vratiti Korisnik-potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

10.7. Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenoga na temelju ugovora služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik-potrošač prilikom plaćanja osim ako Korisnik-potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik-potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

10.8. Korisnik-potrošač mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.

10.9. Smatra se da je Korisnik-potrošač izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako, prije isteka roka od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor, pošalje proizvod ili ga preda Pružatelju usluga, odnosno osobi koju je Pružatelj usluga ovlastio da primi proizvod.

10.10. Korisnik-potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

10.11. Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

10.12. Povrat dostavljenog proizvoda izvršit će se dostavom na adresu prodavatelja, navedenoj na internetskim stranicama trgovine.

10.13. Proizvodi ili grupe proizvoda koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom.

10.14. Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Prodavatelja, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.

10.15. Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na Internetskim stranicama. Prodavatelj je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.

10.16. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama Zakona o obaveznim odnosima.

11. PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

11.1. Sukladno čl. 10 ZZP, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem pošte ili elektroničke pošte na adresu Prodavatelja: Masodi j.d.o.o. Pakoštanska 5,,10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte Prodavatelja infourarstvomasodi@gmail.com  te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

12. OSTALI UVJETI

12.1. Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja Internet shop usluge.

12.2. Na korištenje usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje internet trgovina usluge.

12.3. Na odnos između Korisnika i Pružatelja usluge primjenjuju se propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.


 
13. KOLAČIĆI (Cookies)

13.1. Prodavatelj zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (cookies).

13.2. Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite Internetskoj stranici, na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić (cookie) tražeći prethodno zapisane podatke i zabilježbe.

13.3. Kolačići (cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima (cookies)  koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga Internet stranica. Pružatelj usluge statistički prati posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane – Google Analytics-a.

13.4. Detaljne informacije usluga treće strane dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Pružatelj usluge koristi kolačiće (cookies) u svrhu marketinškog promicanja proizvoda tvrtke kao i zbog daljnjeg poboljšanja usluge za svoje korisnike.

13.5. Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića (cookies) Internetske stranice postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.

13.6. Korištenjem Internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice.

14. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

14.1. Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete.

14.2. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda

14.3. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavati će se pred nadležnim sudom u Zagrebu

14.4. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Masodi j.d.o.o
Pakoštanska 5
10 000 Zagreb